Deze nieuwe tijd vraagt om een nieuwe aanpak

Regioproducten en specialiteiten zijn populair

Het consumentengedrag verandert. Tijdens deze pandemie doen (lokale) versbedrijven in het consumentenkanaal goede zaken. Met acties als #koop lokaal zijn opeens lokale buurtwinkels weer populair. Terwijl de trend van de afgelopen jaren een sterke daling liet zien. Deze nieuwe tijd geeft een nieuwe en positieve impuls voor lokale bedrijven.

Ook een eerlijke prijs voor de producent staat centraal. Hiervoor is vanuit de Europese Unie zelfs een nieuwe wet aangenomen waarmee de oneerlijke machtspositie van grote inkopers wordt ingedamd. De verkoop van lokale producten verspreidt zich snel via buurtwinkels, markten, producenten maar ook supermarkten. De vijver om uit te vissen wordt steeds groter.

Eisen regioproducten en specialiteiten

We hebben het dan vooral over regioproducten als vlees uit de regio en streekspecialiteiten zoals Friese droge worst of Limburgse balkenbrij. Om hier een graantje van mee te pikken kunnen er vragen opkomen als: “Moet ik een EG-erkenning aanvragen?” Of “Welke wettelijke eisen gelden er eigenlijk allemaal voor mijn product en kloppen de additieven die erin zitten?” Als je grotere stappen wil en kan nemen is het verstandig om dit goed voor te bereiden.

Zorg voor balans

Hierbij gaan wij uit van 3 stappen die elkaar opvolgen om in balans te zijn:

1. Product

Analyseer eerst of je product voldoet aan de hedendaagse maatschappelijke eisen om je kans op de markt te vergroten. Denk hierbij aan milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

2. Doen

Controleer of je aan alle wettelijke eisen voldoet zoals een EG-erkenning, de samenstelling van je product (denk bijvoorbeeld aan additieven), hygiëne en bacteriologische eisen. Kijk dan hoe en waar je de regioproducten of specialiteiten weg kan zetten om de markt te betreden.

3. Groei

Met een goede volgorde van de stappen krijg je balans en zal je bedrijf groeien.

In onderstaand schema hebben we de aanpak en balans in beeld gebracht.

Balansgrafiek groei regioproducten en specialiteiten

Wil je groei, dan is een strategische aanpak belangrijk. Goed product = doen = groei.

Onder de tab ‘nieuws’ van deze website zijn verschillende tips al uitgewerkt. Zijn er aanvullende vragen laat het ons weten via een reactie op deze blog. Dan kunnen wij er met een volgende blog aandacht aan besteden. Mocht je een bedrijfsspecifieke vraag hebben of hulp nodig hebben, laat het ons dan weten via het contactformulier. We helpen graag!

Yvon Bemelman