EU-burger wil grotere stem in beleid (lokale) voedselsystemen

In de slotsessie van het Europese burgerspanel over voedselverspilling in februari 2023 riepen burgers op tot een grotere stem in beleidsvorming met betrekking tot voedselsystemen, niet alleen op EU -niveau, maar ook door het creëren van de engagementplatforms van lokale en nationale burgers.

Burgers hebben een brede, systemische aanpak gekozen bij het aanpakken van de kwestie van voedselverspilling, Zij riepen op tot een eerlijke, billijke voedselvoorzieningsketen die zorgt voor solidariteit.

Belangrijkste aanbevelingen van burgers EU

1) Samenwerking in de voedselwaardeketen: van boerderij tot vork;

2) Initiatieven voor voedselbedrijven en

3) Ondersteuning van gedragsverandering van consumenten.

Voedselverspilling is een maatschappelijk probleem dat nog steeds speelt. Met bijna 57 miljoen ton voedselverspilling gegenereerd in de EU in 2020 (of 127 kg per persoon) en met een geschatte waarde van € 130 miljard. In de EU is actie ondernomen om voedselverspilling te voorkomen sinds de goedkeuring van het eerste actieplan voor circulaire economie in 2015.

Conclusie burgers EU

De aanbeveling van het burgerpanel die er met kop en schouders bovenuit stak is: hoe korter de keten, hoe gelukkiger de consument, hoe minder afval en hoe duurzamer.

Het burgerpanel raadt de EU aan hun werk met beleid en initiatieven voort te zetten om kleinschalige te ondersteunen. Zij zien dat vooral in de keten van grote retailers voedselafval wordt geproduceerd.

Wat heeft aandacht nodig?

Drie aspecten hebben daarbij specifieke aandacht nodig:

1) De EU en haar lidstaten moeten retailers aanmoedigen en supermarkten om altijd de dichtst mogelijke producent te gebruiken. Verder moeten ze prikkels ontwikkelen die retailers motiveren om deze aanbevelingen op te volgen.

2) De EU moet het verbod op last -minute annuleringen vanaf 2019 controleren, bijhouden en ingrijpen als het niet is gevolgd.

3) De EU moet blijven werken met beleid aan lelijk/verkeerd gevormd voedsel en onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze afwijzingen met betrekking tot afval.

Zie rapport: flw_eu-actions_fwrt_20230210_recom-cit_0.pdf (europa.eu)