Lokale producten te koop via bestelapp voor detailhandel en horeca

De korte keten is op dit moment nog erg versnipperd. Veel individuele boeren verkopen hun producten nog zelf. Hierdoor groeit de afzet via boerderijwinkels nog onvoldoende. Consumenten willen er niet 1x per week boodschappen doen of een tas met agrarische producten ophalen.

BOER&NLekker

Om de afzet naar de zakelijke markt te vergroten helpt BOER&NLekker boeren om hun producten nu ook aan de detailhandel en horeca te verkopen. Boeren kunnen via BOER&NLekker hun producten aanbieden en advies krijgen in een online bestelomgeving met promotiemateriaal.

Bestellen via de app Lokalist  

Zakelijke afnemers kunnen via de app Lokalist bij boeren die zijn aangesloten bij BOER&NLekker hun verse producten bestellen, met als voordeel één bestelomgeving en één factuur.

BOER&NLekker is een project van de coöperatie Royal Agrifirm. Deze bestaat uit 10.000 veehouders en telers die hun krachten bundelen. Dit geeft hen slagkracht om te investeren in kennis en innovatie naar een duurzame toekomst. Zij dragen bij aan een succesvolle agrarische sector met een gezonde toekomst voor boeren, verwerkers en ons allemaal. 

Agrarische sector behouden

Onze agrarische voedselproductie staat voor een grote uitdaging. De overheid wil dat steeds meer boeren stoppen en investeert flink in synthetische voeding waaronder kweekvlees. Maar hier zijn veel consumenten het niet mee eens. Dit is ook duidelijk geworden in de recente verkiezingsuitslagen. Om onze lokale voedselketen overeind te houden is het belangrijk dat we elkaar weer opzoeken en elkaar gaan helpen. Rekening houdend met klimaatvraagstukken, marktontwikkelingen, toenemend consumentenbewustzijn en klantbehoeften.

Agrifirm vindt dat we kunnen en moeten bijdragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Dat is hun drijfveer in alles wat zij doen en iedere beslissing die zij nemen. Daarom heeft men geïnvesteerd in het nieuwe bestelplatform: Lokalist zodat de keten van lokale producten breder in de markt afzetbaar zijn. ​​​​​​​

Bron: https://www.foodagribusiness.nl/agrifirm-breidt-boernlekker-uit-naar-retail-en-horeca/